Matematyka

Dwujęzyczne Szkoły im. W. Kopalińskiego w Bielsku-Białej

O matematyce po angielsku mówi się w liczbie mnogiej... 

Ucz się matematyki po angielsku tak długo, jak długo dasz radę, ale przede wszystkim ucz się matematyki, żeby rozumieć świat.

Matematyka w dwóch językach?

ZOBACZ KRÓTKĄ PREZENTACJĘ>>>>>

KONKURSY MATEMATYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ 2023/2024

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z MATEMATYKI 

Pierwszy etap: 10.10.2023 r.

Drugi etap:  20.11.2023 r.

Trzeci etap: 20.02.2024 r.

Informacje dotyczące konkursów wojewódzkich

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR

16 marca 2024 r.

Nowoczesna pracownia kalkulatorów

Na lekcjach w Szkole Podstawowej pracujemy z wykorzystaniem pracowni kalkulatorów zbudowanej z 20, a w Liceum Ogólnokształcącym i 22 urządzeń CASIO 991 CEX. 

Są to obecnie jedne z najbardziej nowoczesnych kalkulatorów na rynku. 

Pracownia pozwala na wykonywanie bardziej angażujących zadań przy skupieniu się na sposobie ich rozwiązywania, zamiast na stronie obliczeniowej.

Kalkulatory do naszego Liceum zostały przekazane szkole przez firmę ZiBi.

Matematyka w Liceum Ogólnokształcącym

 2022/2023

Oferta dla Liceum Ogólnokształcącego

Kalendarz matematyczny

Rocznice urodzin i śmierci największych naukowców
w historii