Dokumenty

Szkoła Podstawowa


Przedmiotowy System Oceniania

PSO SP.pdf

Gimnazjum


Przedmiotowy System Oceniania

PSO GIM.pdf

Liceum Ogólnokształcące

Przedmiotowy System Oceniania

PSO LO.pdf