Dokumenty

Poniżej zamieszczamy Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w naszych szkołach.

Wymagania edukacyjne znajdują się na niepublicznej stronie: MATH SKILLS, dostępnej jedynie dla uczniów posiadających konto w naszym GSuite.

Szkoła Podstawowa

PSO SP.pdf

Liceum Ogólnokształcące

PSO LO.pdf