Podręczniki

Rok szkolny 2021/2022

SZKOŁA PODSTAWOWA

Podręczniki

KLASA 4

KLASA 5

KLASA 6

KLASA 7

KLASA 8

Wydawnictwo OPERON

Autorzy: Bożena Kiljańska, Adam Konstantynowicz, Anna Kontantynowicz, Małgorzata Pająk, Grażyna Ukleja

Skrypty z zadaniami dwujęzycznymi

Skrypty są udostępniane uczniom na początku każdego roku szkolnego.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3-letnie

KLASA 3

KLASA 3

Wydawnictwo OE Pazdro

Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4-letnie

Podręczniki

KLASA 1

KLASA 1

KLASA 2

KLASA 2

KLASA 3

KLASA 3

Wydawnictwo OE Pazdro

Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Skrypty z zadaniami dwujęzycznymi

Skrypty są udostępniane uczniom na początku każdego roku szkolnego.