Podręczniki

Rok szkolny 2018/2019

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA 4

KLASA 5

KLASA 6

Wydawnictwo OPERON

B. Kiljańska,

A. Konstantynowicz,

A. Kontantynowicz,

M. Pająk,

G. Ukleja

Piotr Szlagor

Przemysław Szlagor

Wydawnictwo OPERON

Bożena Kiljańska,

Adam Konstantynowicz,

Anna Kontantynowicz,

Małgorzata Pająk,

Grażyna Ukleja

Wydawnictwo OPERON

Bożena Kiljańska,

Adam Konstantynowicz,

Anna Kontantynowicz,

Małgorzata Pająk,

Grażyna Ukleja

KLASA 7

KLASA 8


Wydawnictwo OPERON

Bożena Kiljańska,

Adam Konstantynowicz,

Anna Kontantynowicz,

Małgorzata Pająk,

Grażyna Ukleja

Wydawnictwo OPERON

Bożena Kiljańska,

Adam Konstantynowicz,

Anna Kontantynowicz,

Małgorzata Pająk,

Grażyna Ukleja

GIMNAZJUM

KLASA 3

Wydawnictwo OPERON

A. Urbańczyk

W. Urbańczyk

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA 1

KLASA 2

KLASA 3

Wydawnictwo OE Pazdro

Marcin Kurczab

Elżbieta Kurczab

Elżbieta Świda

Wydawnictwo OE Pazdro

Marcin Kurczab

Elżbieta Kurczab

Elżbieta Świda

Wydawnictwo OE Pazdro

Marcin Kurczab

Elżbieta Kurczab

Elżbieta Świda