Podręczniki

Rok szkolny 2019/2020

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA 4

KLASA 5

KLASA 6

KLASA 7

KLASA 8

Wydawnictwo OPERON

Autorzy: Bożena Kiljańska, Adam Konstantynowicz, Anna Kontantynowicz, Małgorzata Pająk, Grażyna Ukleja

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3-letnie

KLASA 1

KLASA 2

KLASA 3

Wydawnictwo OE Pazdro

Marcin Kurczab

Elżbieta Kurczab

Elżbieta Świda

Wydawnictwo OE Pazdro

Marcin Kurczab

Elżbieta Kurczab

Elżbieta Świda

Wydawnictwo OE Pazdro

Marcin Kurczab

Elżbieta Kurczab

Elżbieta Świda

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4-letnie

KLASA 1

Wydawnictwo OE Pazdro

Marcin Kurczab

Elżbieta Kurczab

Elżbieta Świda